Rok 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filharmonia w Marciszowie-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dzisiejszym wydaniu:

- Fotowoltaika w Gminy Marciszów,
- XVI Sesja Rady Gminy Marciszów,
- „Na Wpólnej Drodze” - Miasto Pilnikov, Miasto Vitezna i Gmina Marciszów,
- Dzień Seniora w Domu Kultury w Marciszowie,
- Nowo powstały zespół biesiadny ze Świdnika,
- Bicie rekordu GUINNESA w Zespole Szkół w Marciszowie,
- Mikołaj w świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach,
- Życzenia Świąteczno - Noworoczne.
i inne...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozbiegana Gmina Marciszów - edycja 2015


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dzisiejszym wydaniu:

- Infrastruktura drogowa na terenie Gminy Marciszów,
- XIII Sesja Rady Gminy Marciszów,
- Plenerowe pieśni ludowe w Świdniku,
- IV Spartakiada PZERiI w Marciszowie i Miasta Pilnikov z Czech,
- Projekt PZERiI w Marciszowie w ramach aktywności seniorów.
i inne...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja Wójta Gminy Marciszów o pracy między sesjami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dzisiejszym wydaniu:

- Remonty dróg w Gminie Marciszów w 2015 r.,
- VIII Sesja Rady Gminy Marciszów – udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.,
- Koncert Piosenki Biesiadnej w Marciszowie,
- Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Marciszowie,
- Konkurs „Ratujemy i uczymy się ratować”,
- Najlepsi Absolwenci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
i inne...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchody 10 rocznicy powstania centrum oświatowo-administracyjnego w Marciszowie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dzisiejszym wydaniu:

- Inwestycje w Gminie Marciszów w 2015 r.
- IV Sesja Rady Gminy Marciszów
- Noworoczny Koncert Kolęd w Sędzisławiu
- Projekt w Gimnazjum Publicznym w Marciszowie - „Na własne konto”
- Zajęcia – Teatr „Lokomotywa”
- „Dzień Kobiet” – Marciszów 2015 r.
i inne...