• Instalacje fotowoltaiczne
    Instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika
Szanowni Państwo,

Informujemy, że wpłynęły do nas 34 wnioski od mieszkańców zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zabudowy mikroinstalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię ze słońca na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych w Naszej Gminie. Liczba potencjalnych uczestników jest niższa niż zakładana przez nas na początkowym etapie naszych działań.

Biorąc pod uwagę zapisy ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach schematu 3.1.A na „Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)” stwierdziliśmy, że ilość złożonych wniosków od mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie jest zbyt mała, a ponadto kryteria naboru wniosków niosą zbyt wysokie ryzyko niskiej oceny i punktacji wniosku gminy. Według kryteriów naboru w konkursie preferowane i wysoko oceniane są projekty partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny, zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej, kompleksowe - obejmujące istotny fragment gminy czy powiatu, bądź cały ich obszar. Ryzyko niepowodzenia naszej gminy w konkursie oceniliśmy na tyle wysoko, że zdecydowaliśmy się zrezygnować z aplikowania o dofinansowanie w/w projektu, by nie narażać wnioskodawców na koszty związane z przygotowaniem audytów technicznych.

W naszej ocenie ogłoszony obecnie konkurs nie jest jedyną i ostateczną formą otrzymania pomocy finansowej w tym zakresie. Dziękując za udział w przygotowaniach do konkursu i za złożone wnioski zapewniamy, że Gmina Marciszów będzie monitorowała pojawiające się nowe możliwości w zakresie dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PODŁĄCZ SIĘ DO SŁOŃCA - ZATRZYMAJ LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Najczęściej zadawane pytania:

Jaka jest minimalna wymagana powierzchnia do zainstalowania systemu fotowoltaicznego?
W zasadzie nie ma ograniczeń, co do wielkości systemu - przyjmuje się jednak, że ze względów ekonomicznych (prace projektowe, dojazd, przygotowania do instalacji) nie powinno instalować się systemów mniejszych niż 3 kWp. Powierzchnia potrzebna do wykonania instalacji o takiej mocy to około 20 m2.

Na ile czasu wystarczają panele fotowoltaiczne?
Większość paneli fotowoltaicznych zaprojektowana jest na okres pracy wynoszący około 25 lat. Po tym okresie istotna część producentów gwarantuje zachowanie 80% sprawności mocy nominalnej. Dalsza eksploatacja paneli jest więc również możliwa, ale z każdą upływająca dekada tracą one kolejne 10% swojej mocy nominalnej.

Czym różnią się kolektory słoneczne od paneli fotowoltaicznych?
Kolektory słoneczne są wykorzystywane do ogrzewania wody i nie działają w okresie zimowym. Panele fotowoltaiczne produkują energię elektryczną, którą można wykorzystać w różny sposób m.in.: do ogrzewania wody za pośrednictwem odpowiednich urządzeń elektrycznych.

Czy moduły fotowoltaiczne są w stanie produkować energię elektryczną w zimie?
Moduły fotowoltaiczne są w stanie produkować energię elektryczną w zimie. Także w przypadku zachmurzenia, moduły produkują energię elektryczną – ale odpowiednio mniejszą ilość.

Czy instalacja fotowoltaiczna działa również w pochmurne dni ?
Tak, instalacja działa zawsze. Ponieważ używa pełnego spektrum promieniowania słonecznego, pracuje o każdej porze roku, generując energię nawet w pochmurne dni, choć produkcja jest wtedy odpowiednio mniejsza, niż przy pełnym słońcu. To możliwe dzięki tak zwanemu promieniowaniu rozproszonemu, które jest obecne przez cały dzień, nawet gdy słońce nie jest bezpośrednio widoczne.

Czy panele fotowoltaiczne są delikatne i podatne na uszkodzenia?
Panele fotowoltaiczne są bardzo mocne i odporne na uszkodzenia. Zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać niszczące działanie sił natury. Są one odporne na śnieg, deszcz, wiatr a nawet grad.

Ile energii elektrycznej produkuje system modułów fotowoltaicznych?
W przypadku Polski dla jednego kWp zaistalowanej mocy, instalacja skierowana na południe wygeneruje około 800-1000 kWh energii elektrycznej rocznie. Ta wielkość może się zmieniać ze względu na położenie instalacji, oraz w jaką stronę świata jest skierowana.

Czy mogę ogrzewać wodę przy pomocy modułów fotowoltaicznych?
Moduły fotowoltaiczne produkują prąd i w przypadku podłączenia elektrycznego podgrzewacza wody możliwe jest grzanie wody do celów użytkowych. Można instalację wykorzystywać w ten sposób, szczególnie w przypadku nadmiaru wytworzonej energii elektrycznej.

Jakie są koszty utrzymania instalacji fotowoltaicznej?
Panele fotowoltaiczne nie są kosztowne w utrzymaniu. Przede wszystkim nie wymagają one czyszczenia, bo czyszczone są przez deszcz i wiatr. Nie jest konieczna też szczególna konserwacja. Dodatkowo są odporne na różne warunki atmosferyczne, w tym obciążenie śniegiem czy grad. Trzeba jednak pamiętać o tym, że by uniknąć ewentualnej awarii, na wszelki wypadek instalację należy poddawać okresowej kontroli.

Co zrobić z nadwyżką energii elektrycznej?
W przypadku proponowanego projektu, w związku z dotacją ze środków publicznych Unii Europejskiej, można stosować zasadę tzw. „net meteringu” czyli opomiarowania netto. Polega ona na oddawaniu nadwyżek energii elektrycznej wytworzonych we własnej instalacji fotowoltaicznej (np.; w okresie wiosenno-letnim) a nieskonsumowanych w gospodarstwie domowym a do lokalnej sieci dystrybucyjnej, a następnie rozliczanie oddanej energii poprzez odejmowanie jej od ilości energii pobranej i zużytej z sieci elektroenergetycznej (np.: w okresie jesienno-zimowym). W tym celu niezbędne będzie podpisanie umowy z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej oraz instalacja dodatkowego licznika energii lub dwukierunkowego licznika energii elektrycznej.