Charakterystyka

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią 45,4% powierzchni gminy, a lasy 36,3%. Grunty pod wodami stanowią 1,5% powierzchni gminy. Powierzchnia użytków kopalnych jest wprawdzie niewielka (26 ha, tj. 0,3% obszaru gminy), lecz ich znaczenie dla lokalnej gospodarki powinno wyraźnie wzrosnąć w najbliższym czasie. Surowce mineralne występują tu bowiem w dość szerokim zakresie. Są to głównie surowce dla potrzeb budownictwa.

Środowisko przyrodnicze gminy Marciszów zawiera w sobie zespół wielu atrakcyjnych elementów. Wyrazem tego jest przynależność obszaru gminy do Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Obszar gminy zlokalizowany jest w dorzeczu Bobru.

Prowadzona działalność przemysłowa jest przyjazna dla środowiska. Branża: spożywcza, elektroniczna. Oprócz tego działalność produkcyjno-usługową prowadzi około 300 małych i średnich firm prywatnych.

Marciszów leży w Polsce południowo-zachodniej, w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim. Jest w tym powiecie najbardziej na północ położoną gminą. Przez gminę prowadzi linia kolejowa Wrocław - Jelenia Góra. Choć nie jest w spisie tych najważniejszych linii kraju to jednak szybka likwidacja jej nie grozi. Jednak ostatnio jest nieco zaniedbywana. Najważniejszą stacją jest Marciszów. Dawniej rozchodziły się z niej linie w pięciu kierunkach. W latach 90-tych XX wieku zamknięto linie w kierunku Bolkowa i Złotoryji. A i w kierunku Lubawki też nie wiadomo jak długo jeszcze będą pociągi jeździły. Obecnie czynne są jeszcze: stacja w Sędzisławiu i przystanek w Ciechanowicach. Dawniej były jeszcze stacje w Domanowie i Świdniku (choć nazywała się Płonina).

Kotlinę Marciszowską ograniczają następujące pasma górskie:
    od wschodu - Masyw Trój garbu / Góry Wałbrzyskie /,
    od południa - Górami Lisimi,zaliczanymi do Wzgórz Bramy Lubawskiej,
    od zachodu i południowego zachodu - Rudawami Janowickimi,
    od północy i północnego zachodu - Górami Kaczawskimi


Od południowego wschodu poprzez wąski odcinek doliny Bobru , Kotlina Marciszowska łączy się z obniżeniem Leska . W kierunku północno - zachodnim przez przełomowy odcinek Bobru ,między Górami Kaczawskimi i Rudawami Janowickimi łączy się z Kotliną Jeleniogórską. Główną doliną jest Dolina Bobru ,charakteryzująca się zmienną szerokością o 2-3 m na trasie nadzalewowej i niewielkiej pokorytowej trasie zalewowej .

Cechą charakterystyczną pasm górskich jest występowanie długich grzbietów położonych na poziomie 650 - 680 m npm o kierunku NW-SE oraz stoków posiadających najczęściej spadek w granicach 20 - 30 Z innych występujących form zasługują na uwagę wyrobiska kamieniołomów w Rudawach Janowickich Obszar gminy jest atrakcyjny dla rozwoju różnych form turystyki tj.turystyki krajoznawczej , kwalifikacyjnej, wypoczynkowej ,pobytowej i wypoczynku grupowego oraz narciarstwa zjazdowego. Piesza turystyka krajoznawcza ma wieloletnie tradycje.Przez gminę przebiegają szlaki o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Rozwój tej formy turystyki opierać się będzie na wykorzystaniu istniejących szlaków i uruchomieniu wewnętrznych szlaków pieszych i konnych.

Z tymi ostatnimi, ściśle związany jest rozwój ośrodków jeździeckich. I tak w roku bieżącym powstało gospodarstwo agroturystyczne w którym jest możliwe uprawianie jeździectwa konnego.Jest to gospodarstwo położone we wsi Świdnik należące do Państwa Stelmachów. Ponadto na terenie gminy wytyczone zostały trasy rowerowe w celu uprawiana turystyki rowerowej. Jedną z głównych atrakcji Gminy są niewątpliwie "Kolorowe Jeziorka" położone w Wieściszowicach,przy szlaku na Wielką Kopę. W przyszłych latach planowane jest zagospodarowanie kolorowych jeziorek poprzez stworzenie baz noclegowych połączonych z małą gastronomią. W miejscowości Sędzisław planowana jest budowa zbiornika retencyjnego oraz ośrodka sportów wodnych, na zbiornikach wodnych powstałych po wydobyciu żwiru.Planowane jest stworzenie bazy noclegowo - gastronomicznej. W miejscowości Pastewnik wybudowano w roku bieżącym Stację Meteorologiczną, która usytuowana jest w bardzo dobrym punkcie widokowym.

Ponadto położenie miejscowości stwarza dogodne warunki do uprawiania sportów zimowych, sportów lotniarskich oraz sportów obronnych. Z uwagi na istniejące obiekty powojskowe planowane jest ich pełne zagospodarowanie połączone ze stworzeniem bazy noclegowej i gastronomi. W miejscowości Ciechanowice remontowany jest pałac, który posłuży w przyszłości jako baza hotelowa.