Aktualności


DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA CZWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
Informacja w BIP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dożynki Gminne Marciszów 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA TRZECI NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
Informacja w BIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Marciszów informuje, iż od dnia 27.08.2018
Urząd będzie czynny w godzinach 7:30 - 15:30.

Zarządzenie Wójta Gminy Marciszów nr 70/18 z dnia 23.08.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje rekrutację przedsiębiorców do projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje w/w projekt w subregionie jeleniogórskim, obejmującym powiaty jeleniogórski, bolesławiecki, kamiennogórski, lubański, lwówecki oraz zgorzelecki. Projekt skierowany jest do sektora MMŚP oraz ich pracowników (wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę) i obejmuje rozwój kompetencji pracowników w oparciu o usługi rozwojowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
- Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl )
- Dofinansowanie MMŚP wybranych usług rozwojowych (od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej), ma na celu nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.
- Poziom dofinansowania dla jednego pracownika lub przedsiębiorcy wydelegowanego przez przedsiębiorcę do kwoty 5.000,00 zł, poziom dofinansowania przedsiębiorstwa do kwoty 50.000,00 zł.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z prognozowaną przez IMGW falą upałów stopnia drugiego
od dnia 02.08.2018 do odwołania
Urząd będzie czynny w godzinach 7:00 - 14:00.
Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA DRUGI NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
Informacja w BIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Marciszów informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kamiennogórskiego dla upamiętnienia
74 rocznicy wybuchu POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 na terenie gminy Marciszów uruchomione zostaną syreny alarmowe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iz osoby chcące pomóc finansowo pogorzelcom z ul. Nadrzecznej mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na specjalnie stworzone na ten cel subkonto:

44 8395 0001 0000 2088 2016 0040
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

Zebrane środki zostaną w całości przekazane potrzebującym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Badania na rynek
Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo - rozwojowych.
Nabór wniosków w III rundzie konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek

Bony na innowacje dla MŚP
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 23 lipca 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 31 lipca 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjne-usługi

Ochrona własności przemysłowej
Nabór wniosków dla III rundy rozpocznie się w dniu 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/poir234/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej

Design dla przedsiębiorców
Wnioski można składać od 3 lipca 2018 r., a I runda składania wniosków kończy się w dniu 31 sierpnia 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/design-dla-przedsiebiorcow

Projekty akceleracyjne
Wnioski można składać od 17 lipca 2018 r. Nabór wniosków trwa do 4 września 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/programy-akceleracyjne


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja na temat terminów i miejsca składania wniosków 500+, "Dobry start", wychowawczych i innych:
SZCZEGÓŁY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
UL. DWORCOWA 14, 58-410 MARCISZÓW
Biuro zakładu ul. Szkolna 4B

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
Informacja w BIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Marciszów dr Stefan Zawierucha
przeprasza radnych Gminy Marciszów,
tj. p. Jadwigę Adamczyk, p. Danutę Wojtas, p. Andrzeja Mitczaka, p. Kazimierza Nowakowskiego, p. Juliana Polańskiego, p. Adama Ryżowskiego, p. Mirosława Wolaka oraz p. Władysława Wróblewskiego
za opublikowane na stronie internetowej stwierdzenia, tj. "wykazali się skrajną nieodpowiedzialności za losy mieszkańców oraz brak elementarnej wiedzy na temat finansów, zależności partyjne oraz zwykłą złośliwość."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOWARZYSZENIE "ŚWIDNA", ŚWIDNIK 8A,
58-410 MARCISZÓW,
608 338 735, 505 625 608
stowarzyszenieswidna@gmail.com

Stowarzyszenie Świdna ze Świdnika w Konkursie Działaj Lokalnie 2018 otrzymała dofinansowanie realizacji swojego projektu „Jarmark nad Świdną – kontynuacja”

W ramach projektu będą przeprowadzone następujące działania:
- stworzenie utwardzonego placu targowego, wyposażonego w zasilanie elektryczne.
- zajęcia warsztatowe ( świetlica wiejska w Świdniku):
• kosmetyczne - profesjonalna wizażystka przeprowadzi szkolenie wykonywania makijażu - 21 lipca 2018
• plastyczne - zajęcia dekupażu zastosowanego w wykonywaniu ozdób świątecznych – 8 sierpnia 2018
• kulinarne - zajęcia na temat polskiej kuchni kresowej – 16 sierpnia 2018
- organizacja konkursu fotograficznego obrazującego życie naszej wsi.
Nagrodzone prace będą wydrukowane i przedstawione na wystawie podczas jarmarku.

Podsumowaniem projektu będzie "Jarmark nad Świdną", który odbędzie się w dniu 15.09.2018r. będący okazją do zaprezentowania naszych wyrobów i rękodzieła oraz wystawy pokonkursowej.
Wszystkie działania w ramach Projektu dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Lubawce.
Świdna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do odwiedzenia profilu na Faceebooku, który powstał z myślą o wydarzeniach, jakie mają miejsce na terenie gminy Marciszów. Ukazywać się będą tam ogłoszenia o imprezach w poszczególnych sołectwach, krótkie sprawozdania z ich przebiegu wraz ze zdjęciami.
https://www.facebook.com/kultura.sport.turystyka.marciszow

Profil Facebook - Kultura, Sport, Turystyka.
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna RODO
Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Mieszkańcy,

Pragnę Was poinformować, że Uchwałą Rady Gminy Marciszów Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na 2017 zatwierdzono budżet gminy Marciszów na 2017 rok. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Marciszów podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017. Uchwałą nr VIII/5/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Wójta Gminy Marciszów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Marciszów za 2017 rok. Również ten sam Skład orzekający Uchwałą nr VIII/10/2018 z dnia 11 maja 2018 r. wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów za 2017 rok.

Jednakże te wszystkie powyższe i niepodważalne fakty nie wpłynęły na decyzję części radnych, gdyż podczas głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 8 radnych wstrzymało się do głosu, nie mając merytorycznych podstaw do takiego działania:

Radni którzy wstrzymali się od głosu:
1. Jadwiga Adamczyk,
2. Andrzej Mitczak,
3. Kazimierz Nowakowski,
4. Julian Polański,
5. Adam Ryżowski,
6. Danuta Wojtas,
7. Mirosław Wolak,
8. Władysław Wróblewski,

Należy również zaznaczyć, że jednym z punktów porządku sesji absolutoryjnej jest dyskusja nad sprawozdaniem, która nie wystąpiła ze strony wyżej wymienionych. Istotną kwestią jest to, że budżet gminy w 2017 roku zamknął się w kwocie niespełna dwadzieścia jeden i pół miliona złotych, z czego samo dofinansowanie wynosiło około ośmiu milionów. Jednakże moje działanie nie przekonało w/w ośmiu radnych do głosowania „za”, po prostu wstrzymało się.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Informacja w BIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza konkurs
na wolne stanowisko urzędnicze
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Informacja w BIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Marciszów

Informacja w BIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMINA MARCISZÓW
reprezentowana przez
Wójta Gminy ogłasza z dniem 12 kwietnia 2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

WYJAZDOWY WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2018


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I edycja konkursu dla mieszkańców woj. dolnośląskiego
„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie dolnośląskim”

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

Click-Trans konkurs

Forma pracy:
• mapa + opis
• tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
• zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

Zasady:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. dolnośląskiego w wieku od 15 do 115 lat,
2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa dolnośląskiego,
3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa,
4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.

SUMA NAGRÓD 1500 zł
I miejsce: 1000zł
II miejsce: 500zł

Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: mailto://konkurs@clicktrans.pl W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl lub https://clicktrans.com/blog w celu promocji trasy w Polsce i za granicą. Czekamy na Twoją pracę konkursową do 2 maja 2018 r.
Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-dolnoslaskie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne informacje dla przedsiębiorców – JPK_VAT

Prosimy o przypominanie przedsiębiorcom odwiedzającym urząd o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany.

Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz http://www.biznes.gov.pl
Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego: www.pz.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 procent dla Dolnego Śląska

Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/jedenprocent

Zapraszamy także Państwa do odwiedzania profilu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na portalu społecznościowym FB - Pozarządowy Dolny Śląsk: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do odwiedzenia działu Sport na stronie główniej, w którym znajdują się najnowsze informacje dotyczące wydarzeń sportowych na terenie Gminy Marciszów:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ PUBLIKACJA PT. "DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ" DOSTĘPNE NA STRONIE

http://dolnoslaskie.polskamultimedialna.pl/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Pałacu w Ciechanowicach:

Pałac w Ciechanowicach
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualny wzór deklaracji "śmieciowej" znajduje się w dziale dot. systemu śmieciowego.
Nowy system śmieciowy - nowy wzór deklaracji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Urząd Gminy w Marciszowie przystępuje do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marciszów”. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą stanowić podstawę do ubiegania się o jakiekolwiek bezzwrotne dotacje z zakresu m.in.: walki z niską emisją, energooszczędności infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu.

Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CEIDG Ostrzeżenie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idziemy na zakupy i szukamy znaku
Zakup prospołeczny

Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.

Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH W FORMIE TZW. "WYSTAWKI"
Szczegóły w BIP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek segregowania odpadów.
Szczegóły


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończył konsultacje społeczne dot. programu Aktywny Dolny Śląsk, który przewiduje przekazanie 600 tysięcy złotych pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego do dyspozycji mieszkańców na wydarzenia sportowe, turystyczne i sportowo-turystyczne.

Z dniem 4 marca bieżącego roku uruchomiony został portal
www.aktywny.dolnyslask.pl,
który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu Aktywny Dolny Śląsk wraz z aktualnym regulaminem, załącznikami i generatorem pozwalającym na zgłaszanie pomysłów na wydarzenia drogą internetową.

Zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMOCJA TURYSTYKI

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate pozyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dwa projekty promujące turystykę w naszym regionie.
Pierwszy z nich zatytułowany „Turystyczny wehikuł czasu, czyli plecak z tradycjami” to niebanalny przewodnik, który, w przeciwieństwie do większości publikacji, nie opisuje miejsc dobrze znanych, lecz prowadzi przez te mniej uczęszczane, a zdecydowanie warte poznania. Sławi on piękno Ziemi Kamiennogórskiej i Rudaw Janowickich, bogatą historię i tradycję, a także promuje produkty lokalne tam wytwarzane. Na podstawie tradycyjnych przepisów zawartych w przewodniku można ugotować przysmaki dawnej kuchni naszego regionu. Przewodnik właśnie został wydany i dostępny jest w informacjach turystycznych i muzeach Dolnego Śląska, a także do pobrania w formacie pdf na stronach internetowych Stowarzyszenia i naszej gminy. Z przyczyn technicznych wersja elektroniczna jest uboższa graficznie. Dzięki temu jednak ewentualny wydruk pobranej publikacji będzie mniej obciążał środowisko naturalne i wasze domowe budżety.
Drugim projektem jest szlak tematyczny prowadzący przez całe nasze województwo noszący tytuł „Dolny Śląsk – kraina mlekiem i miodem płynąca”. Zapraszamy w nim turystę do odwiedzenia znanych i mniej znanych miejsc połączonych wspólnym tematem przewodnim mleczarstwa i pszczelarstwa. Każde z miejsc na szlaku jest niepowtarzalne i ma coś wyjątkowego do zaoferowania. W wielu tych miejscach kupić można wysokiej jakości produkty pszczele i mleczne oraz wyroby lokalne. Na trasie ukryte są też skrytki geocachingowe, w których znaleźć można drobne przedmioty tematycznie związane ze szlakiem. Opis całego szlaku i wszystkich ciekawych jego przystanków można poznać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.greengate.org.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkich informacji na temat pracy urzędu udziela
Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nowy serwis internetowy http://www.kolorowejeziorka.pl/
Zapraszamy do odwiedzenia!