• Maskotki
    Maskotki

Aktualności

Informujemy, iż w dniu 19.12.2018, w miejscowości Marciszów, ul. Leśna od 1 do 6, Spółdzielcza 9, 11, 13, 38. w godz. 08:00-15:00 nastąpi wyłączenie prądu.
------------------------------------------------------------------------------------
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY
Informacja w BIP
------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniu 24.12.2018 (poniedziałek) Urząd Gminy
oraz jednostki podległe (ZGK, GOPS) będą nieczynne.
Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik
------------------------------------------------------------------------------------
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
------------------------------------------------------------------------------------
Przyłączmy się do akcji "Wszystkie dzieci nasze są" i zróbmy mikołajkową niespodziankę dzieciakom.
Szczegóły akcji
------------------------------------------------------------------------------------
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.
Szczegóły kampanii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W lokalu wyborczym w Urzędzie Gminy znaleziono klucze. Właściciel jest proszony w kontakt.

Znaleziono klucze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONKURS GRANTOWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, DOMÓW KULTURY, BIBLIOTEK I GMIN
Możliwość pozyskania środków na różnego typu pomysły, np. różnego rodzaju warsztaty, które pozwolą na rozwiniecie potencjału mieszkańców czy organizacji czy kampanie/wydarzenia i działania z zakresu edukacji ekologicznej
Nabór wniosków: od 05 listopada do 30 listopada 2018r.
Realizator projektu dostanie od LGD Kwiat Lnu dotacje, bez konieczności ponoszenia wkładu własnego finansowego.
Zaplanowanie takich działań przez LGD Kwiat Lnu jest odpowiedzią na potrzebę organizacji warsztatów w świetlicach itd., na które organizacje nie mogą pozyskać środków. Kontakt: 75 74 11 804.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treść wyroku Sądu Najwyższego z 21 września 2018 r. w sprawie windykacyjnej Gminy Marciszów przeciwko WPWiK o mienie wodociągowe:

Wyrok SN Marciszów WPWiK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 27 września 2018 roku.

w sprawie: konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r."
Szczegóły w BIP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu
zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 03 października 2018 r.
dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z sektora MMŚP
na rozwój działalności i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Plakat informacyjny - szczegóły
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA CZWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
Informacja w BIP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje rekrutację przedsiębiorców do projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje w/w projekt w subregionie jeleniogórskim, obejmującym powiaty jeleniogórski, bolesławiecki, kamiennogórski, lubański, lwówecki oraz zgorzelecki. Projekt skierowany jest do sektora MMŚP oraz ich pracowników (wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę) i obejmuje rozwój kompetencji pracowników w oparciu o usługi rozwojowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
- Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl )
- Dofinansowanie MMŚP wybranych usług rozwojowych (od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej), ma na celu nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.
- Poziom dofinansowania dla jednego pracownika lub przedsiębiorcy wydelegowanego przez przedsiębiorcę do kwoty 5.000,00 zł, poziom dofinansowania przedsiębiorstwa do kwoty 50.000,00 zł.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iz osoby chcące pomóc finansowo pogorzelcom z ul. Nadrzecznej mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na specjalnie stworzone na ten cel subkonto:

44 8395 0001 0000 2088 2016 0040
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

Zebrane środki zostaną w całości przekazane potrzebującym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Badania na rynek
Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo - rozwojowych.
Nabór wniosków w III rundzie konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek

Bony na innowacje dla MŚP
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 23 lipca 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 31 lipca 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjne-usługi

Ochrona własności przemysłowej
Nabór wniosków dla III rundy rozpocznie się w dniu 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/poir234/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej

Design dla przedsiębiorców
Wnioski można składać od 3 lipca 2018 r., a I runda składania wniosków kończy się w dniu 31 sierpnia 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/design-dla-przedsiebiorcow

Projekty akceleracyjne
Wnioski można składać od 17 lipca 2018 r. Nabór wniosków trwa do 4 września 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/programy-akceleracyjne


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOWARZYSZENIE "ŚWIDNA", ŚWIDNIK 8A,
58-410 MARCISZÓW,
608 338 735, 505 625 608
stowarzyszenieswidna@gmail.com

Stowarzyszenie Świdna ze Świdnika w Konkursie Działaj Lokalnie 2018 otrzymała dofinansowanie realizacji swojego projektu „Jarmark nad Świdną – kontynuacja”

W ramach projektu będą przeprowadzone następujące działania:
- stworzenie utwardzonego placu targowego, wyposażonego w zasilanie elektryczne.
- zajęcia warsztatowe ( świetlica wiejska w Świdniku):
• kosmetyczne - profesjonalna wizażystka przeprowadzi szkolenie wykonywania makijażu - 21 lipca 2018
• plastyczne - zajęcia dekupażu zastosowanego w wykonywaniu ozdób świątecznych – 8 sierpnia 2018
• kulinarne - zajęcia na temat polskiej kuchni kresowej – 16 sierpnia 2018
- organizacja konkursu fotograficznego obrazującego życie naszej wsi.
Nagrodzone prace będą wydrukowane i przedstawione na wystawie podczas jarmarku.

Podsumowaniem projektu będzie "Jarmark nad Świdną", który odbędzie się w dniu 15.09.2018r. będący okazją do zaprezentowania naszych wyrobów i rękodzieła oraz wystawy pokonkursowej.
Wszystkie działania w ramach Projektu dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Lubawce.
Świdna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do odwiedzenia profilu na Faceebooku, który powstał z myślą o wydarzeniach, jakie mają miejsce na terenie gminy Marciszów. Ukazywać się będą tam ogłoszenia o imprezach w poszczególnych sołectwach, krótkie sprawozdania z ich przebiegu wraz ze zdjęciami.
https://www.facebook.com/kultura.sport.turystyka.marciszow

Profil Facebook - Kultura, Sport, Turystyka.
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna RODO
Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMINA MARCISZÓW
reprezentowana przez
Wójta Gminy ogłasza z dniem 12 kwietnia 2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

WYJAZDOWY WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2018


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne informacje dla przedsiębiorców – JPK_VAT

Prosimy o przypominanie przedsiębiorcom odwiedzającym urząd o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany.

Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz http://www.biznes.gov.pl
Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego: www.pz.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 procent dla Dolnego Śląska

Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/jedenprocent

Zapraszamy także Państwa do odwiedzania profilu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na portalu społecznościowym FB - Pozarządowy Dolny Śląsk: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do odwiedzenia działu Sport na stronie główniej, w którym znajdują się najnowsze informacje dotyczące wydarzeń sportowych na terenie Gminy Marciszów:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ PUBLIKACJA PT. "DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ" DOSTĘPNE NA STRONIE

http://dolnoslaskie.polskamultimedialna.pl/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Pałacu w Ciechanowicach:

Pałac w Ciechanowicach
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualny wzór deklaracji "śmieciowej" znajduje się w dziale dot. systemu śmieciowego.
Nowy system śmieciowy - nowy wzór deklaracji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Urząd Gminy w Marciszowie przystępuje do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marciszów”. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą stanowić podstawę do ubiegania się o jakiekolwiek bezzwrotne dotacje z zakresu m.in.: walki z niską emisją, energooszczędności infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu.

Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CEIDG Ostrzeżenie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idziemy na zakupy i szukamy znaku
Zakup prospołeczny

Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.

Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek segregowania odpadów.
Szczegóły


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończył konsultacje społeczne dot. programu Aktywny Dolny Śląsk, który przewiduje przekazanie 600 tysięcy złotych pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego do dyspozycji mieszkańców na wydarzenia sportowe, turystyczne i sportowo-turystyczne.

Z dniem 4 marca bieżącego roku uruchomiony został portal
www.aktywny.dolnyslask.pl,
który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu Aktywny Dolny Śląsk wraz z aktualnym regulaminem, załącznikami i generatorem pozwalającym na zgłaszanie pomysłów na wydarzenia drogą internetową.

Zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMOCJA TURYSTYKI

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate pozyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dwa projekty promujące turystykę w naszym regionie.
Pierwszy z nich zatytułowany „Turystyczny wehikuł czasu, czyli plecak z tradycjami” to niebanalny przewodnik, który, w przeciwieństwie do większości publikacji, nie opisuje miejsc dobrze znanych, lecz prowadzi przez te mniej uczęszczane, a zdecydowanie warte poznania. Sławi on piękno Ziemi Kamiennogórskiej i Rudaw Janowickich, bogatą historię i tradycję, a także promuje produkty lokalne tam wytwarzane. Na podstawie tradycyjnych przepisów zawartych w przewodniku można ugotować przysmaki dawnej kuchni naszego regionu. Przewodnik właśnie został wydany i dostępny jest w informacjach turystycznych i muzeach Dolnego Śląska, a także do pobrania w formacie pdf na stronach internetowych Stowarzyszenia i naszej gminy. Z przyczyn technicznych wersja elektroniczna jest uboższa graficznie. Dzięki temu jednak ewentualny wydruk pobranej publikacji będzie mniej obciążał środowisko naturalne i wasze domowe budżety.
Drugim projektem jest szlak tematyczny prowadzący przez całe nasze województwo noszący tytuł „Dolny Śląsk – kraina mlekiem i miodem płynąca”. Zapraszamy w nim turystę do odwiedzenia znanych i mniej znanych miejsc połączonych wspólnym tematem przewodnim mleczarstwa i pszczelarstwa. Każde z miejsc na szlaku jest niepowtarzalne i ma coś wyjątkowego do zaoferowania. W wielu tych miejscach kupić można wysokiej jakości produkty pszczele i mleczne oraz wyroby lokalne. Na trasie ukryte są też skrytki geocachingowe, w których znaleźć można drobne przedmioty tematycznie związane ze szlakiem. Opis całego szlaku i wszystkich ciekawych jego przystanków można poznać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.greengate.org.pl




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nowy serwis internetowy http://www.kolorowejeziorka.pl/
Zapraszamy do odwiedzenia!