Aktualności

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne podległe Prezesowi GUS przeprowadzają w całym kraju statystyczne badania ankietowe, których głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.

Harmonogram badań 2019

-----------------------------------------------------------------------------
WÓJT GMINY MARCISZÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA
Informacja w BIP

-----------------------------------------------------------------------------
UWAGA!!!
ZGK "Wodociągi Marciszowskie" informuje, iż aktualny telefon kontaktowy to:
511 139 977
Powyższy numer telefonu obowiązuje do odwołania.
-----------------------------------------------------------------------------
DYREKTOR ZGK „WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR – KIEROWCA CIĄGNIKA
Informacja w BIP

-----------------------------------------------------------------------------
Planowane wyłączenia odbiorców energii elektrycznej: w dniu 24.04 w godz. 08:00-14:00 miejscowość MARCISZÓW, ul. Włókiennicza parzyste 2 do 6, Główna nieparzyste 37 do 43, parzyste 114 do 134, Sklep, Apteka, Piekarska 1, Zakład KARI oraz w dniu 25.04 w godz. 08:00-14:00, miejscowość CIECHANOWICE, 70 do 72A.
-----------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Marciszów zawiadamia, że w dniu 22.02.2019 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach oraz 22.02.2019 o godz. 18:00 w świetlicy wieskiej w Sędzisławiu odbędzie się spotkanie na temat pozyskania przez Gminę Marciszów w partnerstwie z grupą innych gmin środków na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku.
Dofinansowanie dla mieszkańców może osiągnąć 85% kosztów kwalifikowanych z realna dotarcja od 15 do 40 tyś. złotych.
Osoby zainteresowane wymianą starego ogrzewania na nowe zapraszamy na spotkanie.

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik

-----------------------------------------------------------------------------

Rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w partnerstwie z Fundacją Rodzinna Stacja z siedzibą w działając w ramach projektu 'Rodzinna Stacja- wsparcie rodziny i pieczy zastępczej' zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------

Dotacje dla mieszkańców - 85% na dofinansowania na zmianę pieca
Szczegóły w BIP

-----------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
Szczegóły w BIP

-----------------------------------------------------------------------------
Konsultacje społeczne statutów sołectw z terenu gminy Marciszów
Szczegóły w BIP
-----------------------------------------------------------------------------
Informujemy o planowanych wyłączeniach prądu w dniu 28.01.2019 MARCISZÓW, ul. Główna 1, 2, parzyste od 2 do 12, od 16 do 22, przejazd PKP, Nadrzeczna 2, 4, nieparzyste od 21 do 41, 55, 57, 59. DĘBRZNIK. SĘDZISŁAW, od 2 do 5, 50 do 61, od 71 do 77, od 81 do 96, od 98 do 102, od 121 do 138, od 140 do 148, Leśniczówka, Kaplica Cmentarna, Stolarnia, Przepompownia Ścieków, Centrala TPSA, Kościół. 09:00-11:00, Marciszów, Kamienna Góra
-----------------------------------------------------------------------------
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, członek grupy PFR (Polski Fundusz Rozwoju) przesyła dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na Państwa terenie zaproszenie do udziału w pierwszym w Polsce programie szkoleniowo-doradczym w obszarze innowacyjności pn. „Akademia Menadżera Innowacji” (AMI)
Szczegóły
-----------------------------------------------------------------------------
WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA KADENCJĘ 2019 – 2023
Harmonogram zebrań
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od 1 stycznia 2019 r. będzie łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.
Szczegóły
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikat do przedsiębiorców
Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych
Od 1 stycznia 2019 r. będzie łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.
Szczegóły
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otwarty konkurs ofert na 2019 rok
Szczegóły w BIP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram odbioru odpadów po 01.01.2019
Szczegóły w BIP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z trwającym okresem grzewczym oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszańców Gminy prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.
Link do plakatu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY
Informacja w BIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w dniu 24.12.2018 (poniedziałek) Urząd Gminy
oraz jednostki podległe (ZGK, GOPS) będą nieczynne.
Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyłączmy się do akcji "Wszystkie dzieci nasze są" i zróbmy mikołajkową niespodziankę dzieciakom.
Szczegóły akcji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.
Szczegóły kampanii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W lokalu wyborczym w Urzędzie Gminy znaleziono klucze. Właściciel jest proszony w kontakt.

Znaleziono klucze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treść wyroku Sądu Najwyższego z 21 września 2018 r. w sprawie windykacyjnej Gminy Marciszów przeciwko WPWiK o mienie wodociągowe:

Wyrok SN Marciszów WPWiK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 27 września 2018 roku.

w sprawie: konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r."
Szczegóły w BIP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu
zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 03 października 2018 r.
dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z sektora MMŚP
na rozwój działalności i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Plakat informacyjny - szczegóły
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA CZWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
Informacja w BIP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje rekrutację przedsiębiorców do projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje w/w projekt w subregionie jeleniogórskim, obejmującym powiaty jeleniogórski, bolesławiecki, kamiennogórski, lubański, lwówecki oraz zgorzelecki. Projekt skierowany jest do sektora MMŚP oraz ich pracowników (wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę) i obejmuje rozwój kompetencji pracowników w oparciu o usługi rozwojowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
- Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl )
- Dofinansowanie MMŚP wybranych usług rozwojowych (od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej), ma na celu nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.
- Poziom dofinansowania dla jednego pracownika lub przedsiębiorcy wydelegowanego przez przedsiębiorcę do kwoty 5.000,00 zł, poziom dofinansowania przedsiębiorstwa do kwoty 50.000,00 zł.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iz osoby chcące pomóc finansowo pogorzelcom z ul. Nadrzecznej mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na specjalnie stworzone na ten cel subkonto:

44 8395 0001 0000 2088 2016 0040
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

Zebrane środki zostaną w całości przekazane potrzebującym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Badania na rynek
Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo - rozwojowych.
Nabór wniosków w III rundzie konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek

Bony na innowacje dla MŚP
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 23 lipca 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 31 lipca 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjne-usługi

Ochrona własności przemysłowej
Nabór wniosków dla III rundy rozpocznie się w dniu 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/poir234/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej

Design dla przedsiębiorców
Wnioski można składać od 3 lipca 2018 r., a I runda składania wniosków kończy się w dniu 31 sierpnia 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/design-dla-przedsiebiorcow

Projekty akceleracyjne
Wnioski można składać od 17 lipca 2018 r. Nabór wniosków trwa do 4 września 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/programy-akceleracyjne


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOWARZYSZENIE "ŚWIDNA", ŚWIDNIK 8A,
58-410 MARCISZÓW,
608 338 735, 505 625 608
stowarzyszenieswidna@gmail.com

Stowarzyszenie Świdna ze Świdnika w Konkursie Działaj Lokalnie 2018 otrzymała dofinansowanie realizacji swojego projektu „Jarmark nad Świdną – kontynuacja”

W ramach projektu będą przeprowadzone następujące działania:
- stworzenie utwardzonego placu targowego, wyposażonego w zasilanie elektryczne.
- zajęcia warsztatowe ( świetlica wiejska w Świdniku):
• kosmetyczne - profesjonalna wizażystka przeprowadzi szkolenie wykonywania makijażu - 21 lipca 2018
• plastyczne - zajęcia dekupażu zastosowanego w wykonywaniu ozdób świątecznych – 8 sierpnia 2018
• kulinarne - zajęcia na temat polskiej kuchni kresowej – 16 sierpnia 2018
- organizacja konkursu fotograficznego obrazującego życie naszej wsi.
Nagrodzone prace będą wydrukowane i przedstawione na wystawie podczas jarmarku.

Podsumowaniem projektu będzie "Jarmark nad Świdną", który odbędzie się w dniu 15.09.2018r. będący okazją do zaprezentowania naszych wyrobów i rękodzieła oraz wystawy pokonkursowej.
Wszystkie działania w ramach Projektu dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Lubawce.
Świdna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do odwiedzenia profilu na Faceebooku, który powstał z myślą o wydarzeniach, jakie mają miejsce na terenie gminy Marciszów. Ukazywać się będą tam ogłoszenia o imprezach w poszczególnych sołectwach, krótkie sprawozdania z ich przebiegu wraz ze zdjęciami.
https://www.facebook.com/kultura.sport.turystyka.marciszow

Profil Facebook - Kultura, Sport, Turystyka.
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna RODO
Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMINA MARCISZÓW
reprezentowana przez
Wójta Gminy ogłasza z dniem 12 kwietnia 2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

WYJAZDOWY WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2018


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne informacje dla przedsiębiorców – JPK_VAT

Prosimy o przypominanie przedsiębiorcom odwiedzającym urząd o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany.

Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz http://www.biznes.gov.pl
Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego: www.pz.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 procent dla Dolnego Śląska

Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/jedenprocent

Zapraszamy także Państwa do odwiedzania profilu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na portalu społecznościowym FB - Pozarządowy Dolny Śląsk: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do odwiedzenia działu Sport na stronie główniej, w którym znajdują się najnowsze informacje dotyczące wydarzeń sportowych na terenie Gminy Marciszów:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ PUBLIKACJA PT. "DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ" DOSTĘPNE NA STRONIE

http://dolnoslaskie.polskamultimedialna.pl/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Pałacu w Ciechanowicach:

Pałac w Ciechanowicach
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualny wzór deklaracji "śmieciowej" znajduje się w dziale dot. systemu śmieciowego.
Nowy system śmieciowy - nowy wzór deklaracji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Urząd Gminy w Marciszowie przystępuje do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marciszów”. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą stanowić podstawę do ubiegania się o jakiekolwiek bezzwrotne dotacje z zakresu m.in.: walki z niską emisją, energooszczędności infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu.

Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CEIDG Ostrzeżenie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idziemy na zakupy i szukamy znaku
Zakup prospołeczny

Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.

Szczegóły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek segregowania odpadów.
Szczegóły


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończył konsultacje społeczne dot. programu Aktywny Dolny Śląsk, który przewiduje przekazanie 600 tysięcy złotych pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego do dyspozycji mieszkańców na wydarzenia sportowe, turystyczne i sportowo-turystyczne.

Z dniem 4 marca bieżącego roku uruchomiony został portal
www.aktywny.dolnyslask.pl,
który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu Aktywny Dolny Śląsk wraz z aktualnym regulaminem, załącznikami i generatorem pozwalającym na zgłaszanie pomysłów na wydarzenia drogą internetową.

Zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMOCJA TURYSTYKI

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate pozyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dwa projekty promujące turystykę w naszym regionie.
Pierwszy z nich zatytułowany „Turystyczny wehikuł czasu, czyli plecak z tradycjami” to niebanalny przewodnik, który, w przeciwieństwie do większości publikacji, nie opisuje miejsc dobrze znanych, lecz prowadzi przez te mniej uczęszczane, a zdecydowanie warte poznania. Sławi on piękno Ziemi Kamiennogórskiej i Rudaw Janowickich, bogatą historię i tradycję, a także promuje produkty lokalne tam wytwarzane. Na podstawie tradycyjnych przepisów zawartych w przewodniku można ugotować przysmaki dawnej kuchni naszego regionu. Przewodnik właśnie został wydany i dostępny jest w informacjach turystycznych i muzeach Dolnego Śląska, a także do pobrania w formacie pdf na stronach internetowych Stowarzyszenia i naszej gminy. Z przyczyn technicznych wersja elektroniczna jest uboższa graficznie. Dzięki temu jednak ewentualny wydruk pobranej publikacji będzie mniej obciążał środowisko naturalne i wasze domowe budżety.
Drugim projektem jest szlak tematyczny prowadzący przez całe nasze województwo noszący tytuł „Dolny Śląsk – kraina mlekiem i miodem płynąca”. Zapraszamy w nim turystę do odwiedzenia znanych i mniej znanych miejsc połączonych wspólnym tematem przewodnim mleczarstwa i pszczelarstwa. Każde z miejsc na szlaku jest niepowtarzalne i ma coś wyjątkowego do zaoferowania. W wielu tych miejscach kupić można wysokiej jakości produkty pszczele i mleczne oraz wyroby lokalne. Na trasie ukryte są też skrytki geocachingowe, w których znaleźć można drobne przedmioty tematycznie związane ze szlakiem. Opis całego szlaku i wszystkich ciekawych jego przystanków można poznać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.greengate.org.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nowy serwis internetowy http://www.kolorowejeziorka.pl/
Zapraszamy do odwiedzenia!