• Be active
    Be active
  • Be active
    Be active
  • Działaj loklanie 2019
    Działaj loklanie 2019

Aktualności

UE
---------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Marciszów oraz Wójt Gminy Kamienna Góra zapraszają na spotkanie informacyjne dot. realizacji zadania "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła (Kamienna Góra (bez węzła) o długości ok. 16,1 km".
Spotkanie ma na celu zapoznanie Mieszkańców z planowana inwestycją, zakresem prac i czynnościami przewidzianymi w ramach realizacji inwestycji.
Termin spotkania: 19 czerwca 2019 (środa), godz. 17:00,
Miejsce spotkania: Dom Kultury w Marciszowie, ul. Szkolna 10

ZAPRASZAMY
---------------------------------------------------------------------------
WÓJT GMINY MARCISZÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Informacja w BIP
---------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że od środy, 12 czerwca br. do odwołania Urząd Gminy Marciszów czynny będzie od godz. 7:00 do godz. 14:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/19 z dnia 11 czerwca 2019 r.
---------------------------------------------------------------------------
DYREKTOR ZGK „WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR – ELEKTRYK
Informacja w BIP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
ORAZ EDUKACJA PRAWNA
NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO W ROKU 2019

Szczegóły
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie z dnia 31 maja 2019 o wyborach ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
Szczegóły w BIP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie

Szczegóły
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się dnia 17.05.2019 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
„WYJAZDOWY WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2019”
Szczegóły w BIP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulotka informacyjna przygotowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pt. „Nie wypalaj traw”
Pobierz ulotkę
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikat Wójta Gminy Marciszów

W związku z potwierdzająca się informacją, że dojdzie do strajku pracowników oświaty, zaplanowanego od poniedziałku tj. od 8 kwietnia 2019 r. w którym zadeklarowali uczestnictwo nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie, zwracam się z prośbą do rodziców i opiekunów dzieci o obserwowanie sytuacji w mediach i o ile to możliwe nieposyłanie w okresie strajku dzieci do szkoły i przedszkola.
Z informacji, jaką otrzymałem od Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynika, że w czasie akcji protestacyjnej nauczycieli mogą nastąpić utrudnienia w funkcjonowaniu szkoły, przy czym Dyrektor ZSP jak i pracownicy organu nadzorującego otrzymali moje polecenie poczynienia wszelkich starań zapewniających opiekę nad podopiecznymi, którzy mimo wszystko przybędą do szkoły. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości proszę o kontaktowanie się z Dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie ul. Szkolna 2, lub telefonicznie tel. 75 7410303. Informuję ponadto, że, bezpośrednio w szkole można uzyskać zaświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z tym, że w okresie strajku nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Planowany strajk jest akcją ogólnopolską i nie wynika z decyzji wójta gminy.

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Marciszów informuje, iż w dniu 29.03.2019 o godz. 9:00 w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie gminy Marciszów nastąpi akustyczne uruchomienie syren na okres 1 minuty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne podległe Prezesowi GUS przeprowadzają w całym kraju statystyczne badania ankietowe, których głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.

Harmonogram badań 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WÓJT GMINY MARCISZÓW<
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA
Informacja w BIP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA!!!
ZGK "Wodociągi Marciszowskie" informuje, iż aktualny telefon kontaktowy to:
511 139 977
Powyższy numer telefonu obowiązuje do odwołania.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DYREKTOR ZGK „WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KONSERWATOR – KIEROWCA CIĄGNIKA
Informacja w BIP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planowane wyłączenia odbiorców energii elektrycznej: w dniu 24.04 w godz. 08:00-14:00 miejscowość MARCISZÓW, ul. Włókiennicza parzyste 2 do 6, Główna nieparzyste 37 do 43, parzyste 114 do 134, Sklep, Apteka, Piekarska 1, Zakład KARI oraz w dniu 25.04 w godz. 08:00-14:00, miejscowość CIECHANOWICE, 70 do 72A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Marciszów zawiadamia, że w dniu 22.02.2019 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach oraz 22.02.2019 o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Sędzisławiu odbędzie się spotkanie na temat pozyskania przez Gminę Marciszów w partnerstwie z grupą innych gmin środków na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku. Dofinansowanie dla mieszkańców może osiągnąć 85% kosztów kwalifikowanych z realna dotacja od 15 do 40 tyś. złotych.
Osoby zainteresowane wymianą starego ogrzewania na nowe zapraszamy na spotkanie.

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w partnerstwie z Fundacją Rodzinna Stacja z siedzibą w działając w ramach projektu 'Rodzinna Stacja- wsparcie rodziny i pieczy zastępczej' zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Szczegóły

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacje dla mieszkańców - 85% na dofinansowania na zmianę pieca
Szczegóły w BIP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
Szczegóły w BIP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od 1 stycznia 2019 r. będzie łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.
Szczegóły
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikat do przedsiębiorców
Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych
Od 1 stycznia 2019 r. będzie łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.
Szczegóły
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otwarty konkurs ofert na 2019 rok
Szczegóły w BIP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram odbioru odpadów po 01.01.2019
Szczegóły w BIP